ICS 01.060

ČSN

EN ISO 80000-9

 

01 1300

Březen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Veličiny a jednotky –
Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 80000-9 (01 1300) z ledna 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.