ICS 01.040.01; 01.100.20

ČSN

EN ISO 13715

 

01 3205

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Technická dokumentace produktu – Hrany neurčitých tvarů –
Označování a kótování

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 13715 (01 3205) z prosince 2018.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.