ICS 17.040.01; 17.040.40

ČSN

EN ISO 20170

 

01 4458

Listopad 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geometrické specifikace produktu (GPS) – Rozklad geometrických charakteristik pro řízení výroby

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.