ICS 25.030

ČSN

EN ISO/ASTM 52901

 

01 1827

Duben 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Aditivní výroba – Základní principy – Požadavky
na nakupované součásti z aditivní výroby

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.