ICS 01.110; 35.240.10

ČSN

EN ISO 13567-1

 

01 3104

Březen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Technická dokumentace produktu – Uspořádání a pojmenování hladin
v CAD –
Část 1: Přehled a zásady

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 13567-1 (01 3104) z ledna 2003.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.