ICS 01.100.99; 23.040.01

ČSN

EN ISO 6412-3

 

01 3245

Srpen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování potrubních větví –
Část 3: Příslušenství ve vzduchotechnice a odvodňovacích systémech

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 6412-3 (01 3245) ze září 1997.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.