ICS 03.120.20

ČSN

EN ISO 17034

 

01 5245

Červen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Všeobecné požadavky na způsobilost výrobců referenčních materiálů

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.