MDT 621. 833: 001. 4           ČESKOSLOVENSKA STATNÍ NORMA        Schválena: 16. 1. 1984

názvosloví ozubeních převodŮ převody s Čelními koly

ČSN 01 4602 2. díl*

JK 338

Передачи зубчатые цилиндрические. Термины, определения и обозначения

Cylindrical gears.

Terms, definitions and symbols

V  tomto 2. dílu normy jsou zapracovány údaje z

ST SEV 3294-81 Čelní ozubené převody. Názvy, definice a označení.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

V  této normě jsou proti normě RVHP některé definice a obrázky upřesněny a doplněny, avšak tak, že nedochází ke změně obsahu pojmů. Upřesněné a doplněné definice a obrázky jsou v normě vyznačeny postranní čarou umístěnou vlevo od textu.

Tato norma stanoví názvy, definice a označení základních geometrických a kinematických pojmů pro čelní ozubená kola, soukolí a převody se stálým převodovým poměrem.

Pro jednotlivé názvy jsou v normě uvedeny i jejich zkrácené tvary, které je možno používat v případech vylučujících jejich jiný výklad.

V  případech, kdy význam pojmu je obsažen v názvu, není k pojmu uvedena definice.

Tato norma musí být používána společně s ČSN 01 4602, 1. díl (zapracován ST SEV 3295-81).

Nahrazuje částečně ČSN 01 4602 z 18. 7. 1960

Účinnost od: 1. 7. 1985

24216