MDT 621. 753: 621. 882. 082:

678. 5/. 8                      ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 17. 2. 1984

VÝBĚR TOLERANČNÍCH POLÍ A ULOŽENÍ PRO METRICKÉ ZÁVITY SOUČÁSTÍ Z PLASTŮ

ČSN 01 4395

Выбор полей допусков а посадок для резьбы метрических деталей из пластамасс

Selektion tolerances und fits for metric screw parts of plasties

Tato norma stanoví výběr tolerančních polí a uložení pro metrické závity s průměry od 1, 4 do 90 mm pro součásti z plastů, spojovaných s plastovými a kovovými součástmi. Upřesňuje část 3 ČSN 01 4026 (ST SEV 1158 -78) Metrický závit pro součásti z plastů, v souladu s doplňujícími články 01 a 02 v ČSN 01 4026 (ST SEV 1158-78). Stanoví výpočet tolerancí velkého průměru závitů matice a malého průměru závitu šroubu, které jsou nezbytné pro výrobu a funkci součástí pro tváření závitů.

E. VŠEOBECNĚ

1.   Pro profil, základní rozměry a označení metrických závitů pro součásti z plastů platí ČSN 01 4026 (ST SEV 1158-78), pro označování (symboly) používané v této normě platí údaje z ČSN 01 4314 (ST SEV 640-77).

2.    Hodnoty mezních úchylek průměrů závitů vybraných tolerančních polí musí odpovídat hodnotám uvedeným v tab. 13 a 14 přílohy 2 ČSN 01 4314 (ST SEV 640-77) a údajům ČSN 01 4026 (ST SEV 1158-78).

3.   Vztah tolerančních polí závitů k délce zašroubování, který je stanoven normou ČSN 01 4026 (ST SEV 1158-78) nelze bez dalších upřesnění provedených touto normou přímo aplikovat pro stanovení tolerančních polí a uložení pro metrické závity součástí z plastů. Proto v souladu s čl. 01 a 02 ČSN 01 4026 (ST SEV 1158-78), je proveden touto normou výběr tolerančních polí a uložení pro metrické závity pro součásti z plastů, vyráběných technologií tvářením.

4.   Doporučený systém výpočtu činných rozměrů metrických závitů součástí pro tváření závitů je uveden v příloze 3 této normy.

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY Rozsah platnosti normy

5.    Tato norma stanoví toleranční pole a uložení pro metrické závity z plastů od průměru 1, 4 do 90 mm.

Účinnost od: 1. 7. 1985

24206