MDT 778. 1 (084. 16)          ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA           Schválena: 16. 1. 1984

Reprografie

ZKUŠEBNÍ OBRAZCE ROZLIŠOVACÍ SCHOPNOSTI

Rozměry a technické požadavky

ČSN 01 3823*

ST SEV 3736-82

Тест-объекты разрешения. Размеры и технические требования

Resolution test charts. Dimensions and technical requirements

Touto normou se zavádí ST SEV 3736-82 Mikrografie. Zkušební obrazce rozlišovací schopnosti. Rozměry a technické požadavky (viz str. 3 až 8) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích a při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 8), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DODATEK Souvisící čs. normy

ČSN 01 3801 Reprografie. Názvosloví ČSN 01 3810* Reprografie. Měřítka zobrazení

ČSR 01 3812* Reprografie. Mikrofilmy a mikrofiše. Typy. Základní rozměry

ČSN 66 6401 Fotografická senzitometrie. Názvosloví ČSN 66 6655* Fotografické materiály. Stanovení uchovatelnosti fotografického obrazu

Souvisící mezinárodní normy

ISO 3334 Microcopying. ISO Test chart No. 2. Description and use in photographic documentary reproduction

(Snímkování. Zkušební obrazec ISO č. 2. Popis a použití při fotografické reprodukci dokumentace)

Vypracování normy

Schválení ST SEV 3736-82 doporučilo federální ministerstvo všeobecného strojírenství.

Zpracovatel: TST, k. p., TOS Kuřim - Ervín Farský, ZVS, k. p., Meopta Přerov - Ing. Julius Střelec

Oborové normalizační středisko: ZAVT, k. p., Kancelářské stroje Praha

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Vladimír Urban

Účinnost od: 1. 1. 1985

24164