ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 744.4:621.3.06

Schválena: 12.10.1984

Výkresy v elektrotechnice
ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA
Označování spojů

ČSN 01 3305*


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Marking of connections in electrical diagrams

 

Tato norma stanoví způsoby označování spojů silových sdělovacích a řídicích v elektrotechnických schématech.

Neřeší vlastní provedení označování vodičů ve skutečných zařízeních.

 

V této normě jsou zapracovány údaje ze ST SEV 3754-82 Jednotná soustava konstrukční dokumentace RVHP. Systém označování spojů v elektrotechnických schématech.

 

Překlad ST SEV 3754-82 nebyl vydán tiskem. Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

 

Ustanovení souhlasná s normou RVHP jsou po straně označena čarou.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

1. Označení spojů slouží k jejich rozlišení ve schématu a může vyjadřovat funkční účel. Tvoří vazbu mezi schématem a skutečným zařízením.

 

2. Pro označování se použijí velká písmena latinské abecedy a arabské číslice psané stejnou velikostí písma.

 

3. Základní označení spojů je buď potenciální nebo cílové, ve výjimečných případech směrové. Funkční označení lze použít jen tehdy, přinese-li prokazatelné výhody a jen v nezbytně nutném rozsahu.


Nahrazuje: viz Dodatek

Účinnost od:
1.7.1985

24108-- Vynechaný text --