ČESKÁ NORMA

ICS 17.160;01.040.17

Duben 1997

Vibrace a rázy - Slovník

ČSN
ISO 2041

01 1400

 

 

 

Vibration and shock - Vocabulary

Vibration et chocs - Vocabulaire

Mechanische Schwingungen und Stösse - Nomenklatur

 

Tato norma je identická s ISO 2041:1990.

This standard is identical with ISO 2041:1990.

 

Národní předmluva

 

Nahrazení předchozí normy

Tato norma nahrazuje ČSN 01 1400 ze dne 26. 11. 1981.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: J.E.S. Praha, IČO 12494372, Ing. Zdeněk Jandák, CSc., Ing. Otakar Černý

Technická normalizační komise: TNK 11, Vibrace a rázy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jarmila Millerová

 

Ó Český normalizační institut, 1997
20683


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 2041

Vibrace a rázy - Slovník

Druhé vydání

1990-08-01


 

MDT:534.1/.2:621 752:001.4      

 

Deskriptory: vibration, mechanical shock, vocabulary

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

Předmět normy

3

Obecné pojmy

1

Vibrace

2

Rázy

3

Snímače pro měření vibrací a rázů

4

Zpracování dat

5

Příloha

Matematické termíny

A

Pomocné názvosloví

B

Schéma uspořádání termínů z oboru vibrací

C

Abecední rejstřík: český, anglický, francouzský

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na přípravách mezinárodních norem obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO těsně spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech elektrotechnické normalizace.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení. Mezinárodní normy jsou schváleny při souhlasu nejméně 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 2041 byla připravena Technickou komisí ISO/TC 108 Vibrace a rázy.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 2041:1975), jehož je technickou revizí.

Přílohy A až C této mezinárodní normy jsou pouze informativní.

 

Předmět normy

Tato mezinárodní norma definuje termíny vztahující se k oboru vibrací a rázů. Norma obsahuje abecední rejstříky.

 -- Vynechaný text --