ČESKÁ NORMA

MDT 389.15/.16:006.72

Prosinec 1994

VELIČINY A JEDNOTKY
Část 0: Všeobecné zásady

ČSN
ISO 31-0

01 1300

 

 

 

Quantities and units - Part 0:  General principles

Grandeurs et unités - Partie 0:  Principes généraux

Gröben und Einheiten - Teil 0:  Allgemeine Grundsätze

 

Tato norma obsahuje ISO 31-0:1992.

 

Národní předmluva

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují ČSN 01 1010 z 4.12. 1980 a ČSN 01 1301 z 18. 1.1983

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ADVIS, IČO 12582751, Dr. Bohdan Klimeš

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jarmila Millerová

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16738


Strana 2

Veličiny a jednotky

ISO 31-0

Část 0: Všeobecné zásady

Třetí vydání

1992-08-01


 

MDT 389.15/.16:006.72

 

Deskriptory: system of units, international system of units, units of measurement, quantities, symbols, multiples, generalities.

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je světovou federací národních normalizačních organizací (členské organizace ISO). Práci spojenou s přípravou mezinárodních norem konají obvykle technické komise ISO. Každá členská organizace, která se zajímá o obor, pro který byla zřízena technická komise, má právo být v této komisi zastoupena. Práce se také účastní vládní a nevládní mezinárodní organizace, které jsou ve styku s ISO. ISO spolupracuje úzce s mezinárodní elektrotechnickou komisí ve všech záležitostech elektrotechnické normalizace.

 

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se rozesílají členským organizacím k hlasování. Vydání jako mezinárodní norma vyžaduje souhlas nejméně 75% členských organizací, které se zúčastnily hlasování.

 

Mezinárodní normu ISO 31-0 zpracovala technická komise ISO/TC 12, Veličiny, jednotky, značky,  převodní činitele.

 

Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání (ISO 31-0:1981). Největší technické změny oproti druhému vydání jsou:

- byly přidány nové tabulky základních jednotek SI, odvozených jednotek SI, předpon SI a některé další uznávané jednotky;

- byl přidán nový odstavec (2.3.3) o jednotce „jedna";

- byl přidán nový dodatek C o mezinárodních organizacích v oblasti veličin a jednotek.

 

Oborem působnosti technické komise ISO/TC 12 je normalizace jednotek a značek veličin a jednotek (a matematických značek) užívaných v různých oborech vědy a techniky, a podle potřeby i určení jejich definic. Do oboru působnosti technické komise spadají také normalizované převodní činitele mezi různými jednotkami. V rámci této své odpovědnosti ISO/TC 12 zpracovala ISO 31.

 

Pod všeobecným názvem Veličiny a jednotky sestává ISO 31 z těchto částí:

- Část 0: Všeobecné zásady

- Část 1: Prostor a čas

- Část 2: Periodické a příbuzné jevy

- Část 3: Mechanika

- Část 4: Teplo

- Část 5: Elektřina a magnetismus

- Část 6: Světlo a příbuzná elektromagnetická záření

- Část 7: Akustika

- Část 8: Fyzikální chemie a molekulová fyzika

- Část 9: Atomová a jaderná fyzika

- Část 10: Jaderné reakce a ionizující záření

- Část 11: Matematická znaménka a značky používané ve fyzikálních vědách a v technice

- Část 12: Podobnostní čísla

- Část 13: Fyzika pevných látek

 

Přílohy A, B a C této části ISO 31 slouží pouze pro informaci.


Strana 3

1  Předmět normy

Tato část normy ISO 31 podává všeobecnou informaci o zásadách, týkajících se fyzikálních veličin, rovnic, značek veličin a jednotek a koherentní soustavy jednotek, zejména Mezinárodní soustavy jednotek, SI.

 

Zásady uvedené v této části ISO 31 slouží všeobecnému použití v různých oborech vědy a techniky a jako všeobecný úvod k ostatním částem ISO 31.

 -- Vynechaný text --