ICS 97.220.40

ČSN

EN 1809 

94 0912

Prosinec 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Potápěčská výzbroj – Kompenzátor vztlaku – Funkční
a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1809 (94 0912) z prosince 1998.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.