ICS 97.200.30

ČSN

EN ISO 23537-1

 

94 2855

Prosinec 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Požadavky na spací pytle –
Část 1: Tepelné, hmotnostní a rozměrové požadavky na spací pytle určené pro mezní teploty –20 °C a vyšší

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 23537-1 (94 2855) z května 2017.

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.