ICS 97.140

ČSN

EN 1729-2

 

91 1710

Listopad 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce –
Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1729-2+A1 (91 1710) z ledna 2017.

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.