ICS 91.140.70

ČSN

EN 14527

 

91 4111

Leden 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vany pro sprchové kouty pro domácí použití

Nahrazení předchozích norem

S účinností o 2018-03-30 se nahrazuje ČSN EN 14527+A1 (91 4111) z ledna 2011,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.