ICS 33.060.20; 49.090

ČSN

ETSI EN 302 617-2
V2.1.1 

87 5149

Červenec 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF
pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou
modulaci –
Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.