ICS 33.060.20; 33.060.30; 33.120.40

ČSN

ETSI EN 302 217-2 V3.2.2

 

87 8595

Srpen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body –
Část 2: Digitální systémy provozované v kmitočtových pásmech
od 1 GHz do 86 GHz – Harmonizovaná norma pro přístup
k rádiovému spektru

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.