ICS 33.060.20

ČSN

ETSI EN 300 674-2-2 V2.2.1

 

87 5094

Prosinec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Telematika v dopravě a provozu (TTT) – Přenosová zařízení pro vyhrazenou komunikaci krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) provozovaná v kmitočtovém pásmu 5 795 MHz až 5 815 MHz –
Část 2: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru – Podčást 2: Palubní jednotky (OBU)

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.