ICS 13.340.40

ČSN

EN 13594 

83 2302

Duben 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ochranné rukavice pro profesionální řidiče motocyklů – Požadavky
a zkušební metody

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13594 (83 2302) z února 2003.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.