ICS 13.340.10; 59.080.80

ČSN

EN 17673

 

83 2755

Srpen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ochranné oděvy – Ochrana proti teplu a ohni – Požadavky a zkušební metody pro oděvy s integrovanými chytrými textiliemi a netextilními prvky

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.