ICS 75.160.40

ČSN P

CEN ISO/TS 21596

 

83 8234

Červen 2022

 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tuhá biopaliva – Stanovení melitelnosti – Metoda
Hardgrove pro tepelně ošetřená paliva z biomasy

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.