ICS 13.340.40

ČSN

EN 388

 

83 2350

Červen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 388 (83 2350) z června 2004.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.