ICS 59.060.01

ČSN

EN ISO 24584

 

80 0305

Prosinec 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Textilie – Chytré textilie – Metoda zkoušení plošného odporu
vodivých textilií bezkontaktním způsobem

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.