ICS 59.080.70; 91.100.50

ČSN

EN 13362
ed. 2

 

80 6185

Červen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití
při stavbě kanálů

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-12-31 se nahrazuje ČSN EN 13362 (80 6185) z února 2014,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.