ICS 59.140.30

ČSN

EN ISO 17072-2

 

79 3879

Říjen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Usně – Chemické stanovení obsahu kovů –
Část 2: Celkový obsah kovů

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 17072-2 (79 3879) ze září 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.