ICS 13.300; 55.020

ČSN

EN ISO 16495

 

77 0622

Prosinec 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Obaly – Přepravní obaly pro nebezpečné věci – Metody zkoušení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 16495 (77 0622) z května 2014.

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Upozornění

Tato norma přejímá opravené verze EN ISO 16495:2022 a ISO 16495:2022. Byla opravena ediční chyba v hlavičce tabulky C1.

 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.