ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.791:
:678.073

Schválena: 26.10.1990

OBALOVÉ MATERIÁLY
Zásady svařování a stanovení pevnosti svaru

ČSN 77 0140

JK - 987 8

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Principles of thermic bonding of thermoplastic packaging materials. Tensile strenght of the weld

 

Tato norma obsahuje přehled o způsobech svařování obalových materiálů, jež jsou ve formě prostých a vrstvených fólií na bázi termoplastů nebo materiálů tvořených termoplastickým filmem na nosném podkladu (dále jen materiálů).

K jednotlivým způsobům svařování jsou přiřazeny hlavní zásady, jejichž dodržování podmiňuje jakost provedeného svaru.

Norma rovněž předepisuje stanovení pevnosti svaru.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

1. Názvosloví základních pojmů z oblasti svařování je v ČSN 05 0010.

 

2. Roztřídění postupů svařování materiálů je následující:

a) svařování topným tělesem

  aa) přímé   - topným klínem

    - svařovacím nožem

    - zářičem

  ab) nepřímé - kontinuální

    - diskontinuální  - trvale vyhřívanou čelistí

    - tepelným impulsem

b) vysokofrekvenčním ohřevem

c) ultrazvukem

 

II. SVAŘOVÁNÍ TOPNÝCH TĚLES

 

3. Materiály se ohřívají na styčných plochách na svařovací teplotu jedním nebo více topnými elementy a svaří se za působení síly. Svar se provádí bez nebo s přídavným materiálem. Síla se vyvozuje ručně, mechanicky nebo polohou lisu. Podle polohy topného tělesa k styčné ploše se rozlišuje mezi přímým a nepřímým svařováním.


Nahrazuje ČSN 77 0140
z 28.11.1977

Účinnost od:
1.10.1991

31315-- Vynechaný text --