ICS 01.040.03; 03.080.10

ČSN

EN ISO 41011

 

76 2102

Listopad 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Facility management – Slovník

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15221-1 (76 2101) z března 2014.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.