ICS 23.060.50

ČSN

EN 13433

 

75 5427

Červen 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Mechanický přímočinný přerušovač průtoku – Skupina G, Druh A

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13433 (75 5427) ze září 2006.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.