ICS 23.060.50

ČSN

EN 13434

 

75 5428

Červen 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky –
Skupina G, Druh B

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13434 (75 5428) z října 2006.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.