ICS 83.140.99; 91.060.50

ČSN

EN 12608-1+A1

 

74 6707

Únor 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří – Klasifikace, požadavky a zkušební metody –
Část 1: Povrchově neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12608-1 (74 6707) z února 2017.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.