ICS 91.060.50

ČSN

EN 12453

 

74 7029

Březen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vrata – Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat –
Požadavky a zkušební metody

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12453 (74 7029) z listopadu 2001,
ČSN EN 12445 (74 7027) z listopadu 2001.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.