ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 69.022.99
69.028.1

Schválena: 10.4.1987

OCELOVÉ ZBRANĚ
Společná ustanovení

ČSN 74 6501

JK 553 311

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel door frames

 

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání ocelových zárubní z tenkostěnných profilů otevřených.1)

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Zárubeň - rámová konstrukce ohraničující průchodní (dveřní) otvor ve stěně a sloužící zpravidla k zavěšení dveřního křídla (křídel).

 

2. Základní názvy jednotlivých částí zárubní jsou uvedeny na obr. 1.

 

1X1.gif

 

Vysvětlivky: 1 - stojka

2 - nadpraží

3 - prahová spojka

 

Obr. 1. Základní části zárubně

 

_______________

 

1) Způsob použití zárubní řeší příslušné přidružené předmětové normy.


Nahrazuje: ČSN 74 6501
z 17.12.1975

Účinnost od:
1.5.1988

31235-- Vynechaný text --