ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 69.028

Schválena: 13.2.1985

KOVOVÁ OKNA
Základní ustanovení

ČSN 74 6210

JK 553 413

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Metal windows. Basic regulations

 

Tato norma platí pro navrhování, výrobu, osazování, dodávání a skladování kovových oken (dále oken) nebo oken, jejichž hlavní1) nosnou (statickou) funkci plní kovový materiál.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Okno - konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní, osazovaná zpravidla do obvodové stěny. Je určena pro denní osvětlení popř. přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor (místností) budov. Může plnit i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým vlivům povětrnosti apod.

 

1X1.gif

 

Obr. 1 a

 

_______________

1) Hlavní nosnou část oken tvoří rám oken jednoduchých neotevíratelných, rám oken a rám křídel oken jednoduchých nebo dvojitých otevíratelných a rám oken a nosný rám křídel oken zdvojených. Rámy čisticích křídel mohou být i z jiných materiálů.


Nahrazuje ČSN 74 6210
z 25.4.1973

Účinnost od:
1.7.1986

31219-- Vynechaný text --