ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 69.028,1:674.214

Schválena: 27.12.1977

DŘEVĚNÉ DVEŘE
Základní ustanovení

ČSN 74 6401

JK 611

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Wooden doors. Basic Regulations

 

Tato norma platí pro navrhování, výrobu, zkoušení a dodávání dřevěných dveří, dřevěných dveřních křídel, dřevěných zárubní1) a prahů. dřevěných zasklených stěn a nadsvětlíků; neplatí pro balkónové dveře2).

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Názvosloví stavebně truhlářských výrobků je uvedeno v ČSN 49 0004. Základní názvy na obr. 1.

 

II. VŠEOBECNĚ

 

Základní ustanovení

2. Dveře jsou ohraničeny:

a) ostěním,

b) podlahou,

c) nadpražím.

 

3. Přední strana - otevírací strana (plochy) - strana křídla, na kterou se křídlo otevírá - obr. 1.

Zadní strana - zavírací strana (plocha) - strana křídla, na kterou se křídlo zavírá - obr. 1.

U dveří kyvných a posuvných se strany dveří nerozlišují.

 

_______________

1) pro ocelové zárubně platí ČSN 74 6501.

2) platí ČSN 74 6101, popř. jiné technické normy.


Nahrazuje ČSN 74 6401
ze 7.7.1965

Účinnost od:
1.1.1979

05591-- Vynechaný text --