ICS 91.220

ČSN

EN 12812 

73 8108

Únor 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Podpěrná lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12812 (73 8108) z prosince 2004.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.