ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.120.30                                                                                                                              Listopad  2000

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení


ČSN P 73 0606

 

 

Waterproofing of buildings - Continuous sheet water proofing - Basic provisions

Isolation des bâtiments contre l´action de l´eau - Couches minces et feuilles imperméables - Généralités

Abdichtungen des Bauwerks gegen Wasser - Abdichtungen in zussammenhängender Schicht - Grundbestimmungen

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          60518
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 2

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 4

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 4

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 4

4       Navrhování povlakových hydroizolací staveb..................................................................................................................... 6

4.1    Všeobecně............................................................................................................................................................................... 6

4.2    Průzkum................................................................................................................................................................................... 7

4.3    Hydroizolační materiály......................................................................................................................................................... 7

4.4    Hydrofyzikální namáhání....................................................................................................................................................... 7

4.5    Mechanické namáhání.......................................................................................................................................................... 7

4.6    Korozní namáhání.................................................................................................................................................................. 8

4.7    Spolehlivost hydroizolačních povlaků................................................................................................................................. 9

4.8    Trvanlivost hydroizolačních povlaků.................................................................................................................................. 10

4.9    Projekt povlakových hydroizolací staveb........................................................................................................................... 10

Příloha A (informativní). Obsah průzkumných prací................................................................................................................ 11

Příloha B (informativní). Příklady hydroizolačních materiálů povlakových hydroizolací.................................................... 12

Příloha C (informativní). Příklady složení povlakových hydroizolací v závislosti na hydrofyzikálním namáhání........... 17

Příloha D (informativní). Faktory ovlivňující spolehlivost povlakových hydroizolací............................................................ 20

Příloha E (informativní).. Faktory ovlivňující trvanlivost povlakových hydroizolací................................................................ 21


Strana 3

Předmluva

Tato česká předběžná norma je určena k ověření. Případné připomínky zašlete na adresu: Český normalizační institut, úsek normalizace, V Botanice 4, 150 50 Praha 5 - Smíchov.

Souvisící normy

ČSN 50 3601     Asfaltované a dehtované hydroizolačné pásy - Spoločné ustanovenia

ČSN 50 3602 Zkoušení krytinových a izolačních materiálů v rolích

ČSN 64 6223 Plasty - Fólie z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro izolace proti kapalinám

ČSN 65 7212 Asfalty oxidované stavebno-izolačné

ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení

ČSN 73 1209 Vodostavebný betón

ČSN P ENV 206 (73 2403) Beton - Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení

Vypravování normy

Zpracovatel: KUTNAR - IZOLACE STAVEB, expertní a znalecká kancelář, IČO 112 22 701
Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., Ing. Záviš Bozděch, Ing. Miroslav Knittl

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování ochrany staveb proti nežádoucímu působení vody pomocí povlakových hydroizolací.

Norma se nevztahuje na mostní objekty pozemních komunikací.-- Vynechaný text --