ICS 27.160

ČSN

EN 12975

 

73 0301

Září 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Solární kolektory – Základní požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12975-1+A1 (73 0301) z června 2011.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.