ICS 93.080.20

ČSN

EN 12697-48

 

73 6160

Červen 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 48: Spojení vrstev

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.