ICS 93.020

ČSN

EN 12715

 

73 1071

Únor 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Provádění speciálních geotechnických prací – Injektáže

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12715 (73 1071) z listopadu 2001.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.