ICS 79.040  

ČSN

EN 14081-1+A1

 

73 2823

Únor 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu
tříděné podle pevnosti –
Část 1: Obecné požadavky

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-05-31 se nahrazuje ČSN EN 14081-1 (73 2823) ze srpna 2016,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.