ICS 91.080.17

ČSN

EN 1090-3

 

73 2601

Říjen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí –
Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1090-3 (73 2601) z března 2009.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.