ICS 79.040

ČSN

EN 384+A1

 

73 1712

Duben 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Konstrukční dřevo – Stanovení charakteristických hodnot
mechanických vlastností a hustoty

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 384 (73 1712) z března 2017.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.