ICS 13.220.50; 91.060.50

ČSN

EN 1634-1+A1

 

73 0852

Březen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat,
uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování –
Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů
a otevíravých oken

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1634-1 (73 0852) z června 2015.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.