ICS 91.080.13; 91.080.17

ČSN

EN 1090-5

 

73 2601

Červen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí –
Část 5: Technické požadavky na hliníkové za studena tvarované konstrukční prvky a za studena tvarované konstrukce pro použití
ve střechách, stropech, podlahách a stěnách

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.