ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50                                                                                                                                   Srpen 2017

Požární klasifikace stavebních výrobků
a konstrukcí staveb –
Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

ČSN
EN 13501-2

73 0860

 

Fire classification of construction products and building elements –
Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services

Classement au feu des produits et éléments de construction –
Partie 2: Classement à partir des données d’essais de résistance au feu à l’exclusion des produits utilisés
dans les systèmes de ventilation

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten –
Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen, mit Ausnahme von Lüftungsanlagen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13501-2:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13501-2:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13501-2 (73 0860) z prosince 2016.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Norma EN 14600 byla k 2016-06-01 zrušena. Předmětnou problematiku řeší EN 16034.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13501-2:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13501-2 z prosince 2016 převzala EN 13501-2:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1363-2 zavedena v ČSN EN 1363-2 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

EN 1364-1:2015 zavedena v ČSN EN 1364-1:2015 (73 0853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 1: Stěny

EN 1364-2:1999 zavedena v ČSN EN 1364-2:2000 (73 0853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 2: Podhledy

EN 1364-3 zavedena v ČSN EN 1364-3 (73 0853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 3: Závěsové obvodové stěny – Celá sestava (dokončená montáž)

EN 1364-4 zavedena v ČSN EN 1364-4 (73 0853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 4: Závěsové obvodové stěny – Částečná sestava

EN 1365-1:2012 zavedena v ČSN EN 1365-1:2013 (73 0854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 1: Stěny

EN 1365-2:2014 zavedena v ČSN EN 1365-2:2015 (73 0854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 2: Stropy a střechy

EN 1365-3 zavedena v ČSN EN 1365-3 (73 0854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 3: Nosníky

EN 1365-4 zavedena v ČSN EN 1365-4 (73 0854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 4: Sloupy

EN 1365-5 zavedena v ČSN EN 1365-5 (73 0854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 5: Balkony a rampy

EN 1365-6 zavedena v ČSN EN 1365-6 (73 0854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 6: Schodiště

EN 1366-3 zavedena v ČSN EN 1366-3 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 3: Těsnění prostupů

EN 1366-4 zavedena v ČSN EN 1366-4+A1 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 4: Těsnění spár

EN 1366-5 zavedena v ČSN EN 1366-5 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 5:
Instalační kanály a šachty

EN 1366-6 zavedena v ČSN EN 1366-6 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy

EN 1366-7:2004 zavedena v ČSN EN 1366-7:2005 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry

EN 1634-1:2014 zavedena v ČSN EN 1634-1:2015 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken

EN 1634-3:2004 zavedena v ČSN EN 1634-3:2005 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav – Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů

EN 13216-1 zavedena v ČSN EN 13216-1 (73 4210) Komíny – Metody zkoušení systémových komínů – Část 1: Všeobecné zkušební metody

EN 13381-1 zavedena v ČSN EN 13381-1 (73 0858) Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 1: Vodorovné ochranné membrány

EN 13381-2 zavedena v ČSN EN 13381-2 (73 0858) Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 2: Svislé ochranné membrány

EN 13381-3 zavedena v ČSN EN 13381-3 (73 0858) Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky

EN 13381-4 zavedena v ČSN EN 13381-4 (73 0858) Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

EN 13381-5 zavedena v ČSN EN 13381-5 (73 0858) Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky

EN 13381-6 zavedena v ČSN EN 13381-6 (73 0858) Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 6: Ochrana použitá na duté ocelové sloupy plněné betonem

ENV 13381-7 zavedena v ČSN P ENV 13381-7 (73 0858) Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 7: Použitá ochrana dřevěných prvků

EN 13381-8 zavedena v ČSN EN 13381-8 (73 0858) Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

EN 13381-9 zavedena v ČSN EN 13381-9 (73 0858) Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině

EN 14135 zavedena v ČSN EN 14135 (73 0889) Obklady – Stanovení požárně ochranné účinnosti

EN 14600 zavedena v ČSN EN 14600 (74 6073) Vrata, dveře a otevíravá okna s charakteristikami požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti – Požadavky a klasifikaceNP[1])

EN 15080-8 zavedena v ČSN EN 15080-8 (73 0869) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Část 8: Nosníky

EN 15080-12 zavedena v ČSN EN 15080-12 (73 0869) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Část 12: Nosné zděné stěny

EN 15254-2 zavedena v ČSN EN 15254-2 (73 0855) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 2: Zdicí prvky a sádrové tvárnice

EN 15254-4 zavedena v ČSN EN 15254-4+A1 (73 0855) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 4: Zasklené konstrukce

EN 15254-5 zavedena v ČSN EN 15254-5 (73 0855) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů

EN 15254-6 zavedena v ČSN EN 15254-6 (73 0855) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 6: Závěsové obvodové stěny

EN 15254-7 zavedena v ČSN EN 15254-7 (73 0855) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Podhledy – Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů

EN 15269-1 zavedena v ČSN EN 15269-1 (73 0868) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 15269-2 zavedena v ČSN EN 15269-2 (73 0868) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav

EN 15269-3 zavedena v ČSN EN 15269-3 (73 0868) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu

EN 15269-5 zavedena v ČSN EN 15269-5+A1 (73 0868) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu

prEN 15269-6 nezavedena

EN 15269-7 zavedena v ČSN EN 15269-7 (73 0868) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 7: Požární odolnost ocelových posuvných dveřních sestav

EN 15269-10 zavedena v ČSN EN 15269-10 (73 0868) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 10: Požární odolnost ocelových svinovacích uzávěrových sestav

prEN 15269-11 nezavedena

EN 15269-20 zavedena v ČSN EN 15269-20 (73 0868) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 20: Kouřotěsnost závěsových a otočných ocelových, dřevěných dveřních sestav a prosklených dveřních sestav v ocelovém rámu

EN 15725 zavedena v ČSN EN 15725 (73 0866) Protokoly o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb

EN 15882-3 zavedena v ČSN EN 15882-3 (73 0856) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 3: Těsnění prostupů

EN 15882-4 zavedena v ČSN EN 15882-3 (73 0856) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 4: Těsnění spár

EN ISO 13943:2010 zavedena v ČSN EN 13943:2011 (73 0801) Požární bezpečnost – Slovník

Souvisící ČSN

ČSN EN 81-58 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

ČSN EN 1363-1:2013 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 1992-1-2 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1993-1-2 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1994-1-2 (73 1470) Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1995-1-2 (73 1701) Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-1-2 (73 1101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1999-1-2 (73 1501) Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelní ve všech členských zemích.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 5.2.6, 7.3.2.4, 7.3.3.4, 7.5.2.4, 7.5.3.4, 7.5.5.1, 7.5.5.4, 7.5.6.1, 7.5.6.4, 7.5.7.4.4 a 7.5.7.5 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a. s. Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČ 60193174, Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 13501-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červen 2016

ICS 13.220.50                                                                                           Nahrazuje EN 13501-2:2007+A1:2009

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb –
Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti
kromě vzduchotechnických zařízení

Fire classification of construction products and building elements –
Part 2: Classification using data from fire resistance tests,
excluding ventilation services

Classement au feu des produits et éléments
de construction –
Partie 2: Classement à partir des données d’essais
de résistance au feu à l’exclusion des produits
utilisés dans les systèmes de ventilation

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten
zu ihrem Brandverhalten –
Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen
aus den Feuerwiderstandsprüfungen, mit Ausnahme
von Lüftungsanlagen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-04-23.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                      Ref. č. EN 13501-2:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 9

Úvod............................................................................................................................................................................................................. 10

1............ Předmět normy........................................................................................................................................................................... 11

2............ Citované dokumenty.................................................................................................................................................................. 12

3............ Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 15

4............ Požární scénáře.......................................................................................................................................................................... 18

4.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 18

4.2......... Normová křivka teplota/čas (požár po celkovém vzplanutí).............................................................................................. 18

4.3......... Křivka pomalého zahřívání (doutnající požár)...................................................................................................................... 19

4.4......... „Experimentální“ požár.............................................................................................................................................................. 19

4.5......... Křivka působení vnějšího požáru............................................................................................................................................ 19

4.6......... Působení konstantní teploty..................................................................................................................................................... 19

5............ Charakteristiky vlastností požární odolnosti.......................................................................................................................... 20

5.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 20

5.2......... Charakteristiky vlastností.......................................................................................................................................................... 20

5.2.1...... R – Nosnost................................................................................................................................................................................. 20

5.2.2...... E – Celistvost............................................................................................................................................................................... 20

5.2.3...... I – Izolace..................................................................................................................................................................................... 21

5.2.4...... W – Radiace................................................................................................................................................................................ 22

5.2.5...... M – Mechanická odolnost......................................................................................................................................................... 22

5.2.6...... C – Samozavírání....................................................................................................................................................................... 22

5.2.7...... S – Kouřotěsnost........................................................................................................................................................................ 23

5.2.8...... G – Odolnost proti „požáru sazí“.............................................................................................................................................. 23

5.2.9...... K – Účinnost požárních ochran................................................................................................................................................ 23

6............ Vyjádření vlastností požární odolnosti.................................................................................................................................... 24

6.1......... Klasifikační doba........................................................................................................................................................................ 24

6.2......... Identifikační písmena................................................................................................................................................................ 24

6.3......... Vyjádření vlastností.................................................................................................................................................................... 24

6.4......... Kombinace tříd............................................................................................................................................................................ 24

6.5......... Specifická klasifikace................................................................................................................................................................ 24

6.5.1...... Požární dveře a uzávěry........................................................................................................................................................... 24

6.5.2...... Dopravníkové systémy a jejich uzávěry................................................................................................................................. 25

6.6......... Doplňkové parametry vlastností.............................................................................................................................................. 25

6.6.1...... Volitelné parametry vlastností.................................................................................................................................................. 25

6.6.2...... Rozšíření parametrů vlastností................................................................................................................................................ 25

6.6.3...... Specifické parametry vlastností............................................................................................................................................... 25

6.7......... Uvedení klasifikace.................................................................................................................................................................... 25

6.8......... Deklarace požární odolnosti ve výrobkové specifikaci....................................................................................................... 26

7............ Klasifikační postup pro požární odolnost............................................................................................................................... 26

7.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 26

7.1.1...... Postup........................................................................................................................................................................................... 26

7.1.2...... Obecná pravidla pro odvození počtu zkoušek požární odolnosti podle normové křivky teplota/čas......................... 27

Strana

7.1.3...... Oblast aplikace........................................................................................................................................................................... 28

7.2......... Klasifikace nosných prvků bez požárně dělicí funkce........................................................................................................ 28

7.2.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 28

7.2.2...... Klasifikace nosných stěn bez požárně dělicí funkce........................................................................................................... 28

7.2.3...... Klasifikace nosných stropů a střech bez požárně dělicí funkce........................................................................................ 29

7.2.4...... Klasifikace nosníků.................................................................................................................................................................... 30

7.2.5...... Klasifikace sloupů...................................................................................................................................................................... 30

7.2.6...... Klasifikace balkónů, ramp a schodišť.................................................................................................................................... 31

7.3......... Klasifikace nosných prvků s požárně dělicí funkcí.............................................................................................................. 32

7.3.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 32

7.3.2...... Klasifikace nosných stěn s požárně dělicí funkcí................................................................................................................. 32

7.3.3...... Klasifikace nosných stropů a střech s požárně dělicí funkcí.............................................................................................. 33

7.3.4...... Klasifikace zdvojených podlah................................................................................................................................................ 34

7.4......... Výrobky a systémy pro ochranu prvků nebo částí konstrukce........................................................................................... 35

7.4.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 35

7.4.2...... Provedení zkoušek..................................................................................................................................................................... 36

7.4.3...... Zkušební metody........................................................................................................................................................................ 36

7.4.4...... Kritérium vlastností..................................................................................................................................................................... 36

7.4.5...... Třídy.............................................................................................................................................................................................. 36

7.4.6...... Klasifikace chráněných konstrukčních prvků........................................................................................................................ 37

7.5......... Klasifikace nenosných prvků................................................................................................................................................... 39

7.5.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 39

7.5.2...... Příčky............................................................................................................................................................................................ 39

7.5.3...... Klasifikace fasád (závěsových obvodových stěn) a vnějších stěn (obsahujících zasklené prvky)............................. 41

7.5.4...... Klasifikace podhledů s nezávislou požární odolností......................................................................................................... 42

7.5.5...... Klasifikace požárních dveří a uzávěrů včetně jejich zavíracích zařízení......................................................................... 43

7.5.6...... Klasifikace kouřotěsných dveří................................................................................................................................................ 45

7.5.7...... Klasifikace uzávěrů a sestav dopravníkových systémů...................................................................................................... 46

7.5.8...... Klasifikace těsnění prostupů.................................................................................................................................................... 48

7.5.9...... Klasifikace těsnění spár............................................................................................................................................................ 49

7.5.10... Klasifikace instalačních kanálů a šachet............................................................................................................................... 50

7.5.11... Klasifikace komínů..................................................................................................................................................................... 52

7.6......... Klasifikace obkladů stěn a podhledů s požárně ochrannou účinností............................................................................ 52

7.6.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 52

7.6.2...... Zkušební metody........................................................................................................................................................................ 53

7.6.3...... Provedení zkoušek..................................................................................................................................................................... 53

7.6.4...... Kritérium vlastností..................................................................................................................................................................... 53

7.6.5...... Třídy.............................................................................................................................................................................................. 54

Příloha A (normativní) Protokol o klasifikaci......................................................................................................................................... 55

A.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 55

A.2......... Obsah a forma............................................................................................................................................................................ 55

A.3......... Vzor protokolu o klasifikaci....................................................................................................................................................... 56

Strana

Příloha B (informativní) Znázornění dat pro charakterizaci a oblasti jejich použití pro výrobky a systémy pro ochranu
prvků nebo částí konstrukcí...................................................................................................................................................... 59

B.1........ Obecně......................................................................................................................................................................................... 59

B.2........ Data pro charakterizaci svislých ochranných membrán..................................................................................................... 59

B.3........ Data pro charakterizaci ochran aplikovaných na betonové prvky.................................................................................... 60

B.4........ Data pro charakterizaci ochran aplikovaných na ocelové konstrukce............................................................................. 61

B.5........ Data pro charakterizaci ochran aplikovaných na spřažené prvky beton / profilovaný ocelový plech........................ 62

B.6........ Data pro charakterizaci ochran aplikovaných na duté ocelové sloupy vyplněné betonem......................................... 63

B.7........ Data pro charakterizaci ochran aplikovaných na dřevěné prvky...................................................................................... 63

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 68

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13501-2:2016) vypracovala Technická komise CEN/TC 127 Požární bezpečnost staveb, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Tato norma nahrazuje EN 13501-2:2007+A1:2009.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentního práva. CEN (a/nebo CENELEC) nejsou zodpovědné za přezkoumání jakýchkoliv nebo všech takových patentových práv.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Komise CEN, CENELEC a EOTA připravující technické specifikace, které obsahují požadavky na vlastnosti ze zkoušek požární odolnosti, mají uvádět odkazy na požární odolnost podle požární klasifikace uvedené v této evropské normě, a ne odkazovat přímo na jakoukoliv určitou požární zkušební metodu.

V této revizi byly provedeny změny v souvislosti se současně platnými rozhodnutími Evropské komise (ES) týkajícími se klasifikace požární bezpečnosti a zkušenostmi s používáním prvního vydání.

EN 13501 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb sestává z následujících částí:

    Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň;

    Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení;

    Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky;

    Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře;

    Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru;

    Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Cílem této evropské normy je stanovit a harmonizovat postupy klasifikace požární odolnosti stavebních výrobků a prvků. Tato klasifikace je založena na zkušebních metodách uvedených v kapitole 2 a odpovídajících postupech pro oblast aplikace

Tato evropská norma byla vypracována k podpoře druhého základního požadavku Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) (č. 305/2011), jak je rozveden v Interpretačním dokumentu 2 (ID2): Požární bezpečnost (OJ C62 sv. 37).

Interpretační dokument a rozhodnutí Komise z 2. května 2000 stanovuje vlastnosti a třídy požární odolnosti. Tyto třídy jsou označovány stanovenými písmeny, z nichž každé odpovídá důležité vlastnosti požární odolnosti.

Tato evropská norma umožňuje obecné pochopení těchto požadavků. Vysvětluje funkční požadavky pro různé skupiny stavebních prvků a vysvětluje metodu pro stanovení jejich klasifikace na základě výsledků zkoušek a/nebo výsledků rozšířené aplikace jednotlivých prvků.

POZNÁMKA Protokoly o zkouškách vytvářejí základ pro protokoly o rozšířené aplikaci, jak je uvedeno v EN 15725.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje postup pro klasifikaci stavebních výrobků a konstrukcí staveb na základě výsledků zkoušek požární odolnosti a kouřotěsnosti, které jsou v rozsahu přímé aplikace příslušné zkušební metody. Klasifikace na základě rozšířené aplikace výsledků zkoušek je rovněž předmětem této evropské normy.

Touto normou jsou řešeny:

a)   nosné prvky bez požárně dělicí funkce:

    stěny;

    stropy;

    střechy;

    nosníky;

    sloupy;

    balkony;

    rampy;

    schodiště.

b)   nosné prvky s požárně dělicí funkcí, s nebo bez zasklení, provozní instalace a upevnění:

    stěny;

    stropy;

    střechy;

    zdvojené podlahy.

c)   výrobky a systémy pro ochranu prvků nebo částí konstrukcí:

    podhledy se závislou požární odolností;

    požárně ochranné nátěry, obklady a zástěny.

d)   nenosné prvky nebo části konstrukce, s nebo bez zasklení, provozní instalace a upevnění:

    příčky;

    fasády (závěsové obvodové stěny) a vnější stěny;

    podhledy s nezávislou požární odolností;

    zdvojené podlahy;

    požární dveře a uzávěry a jejich zavírací mechanizmy;

    kouřotěsné dveře;

    dopravníkové systémy a jejich uzávěry;

    těsnění prostupů;

    těsnění spár;

    instalační kanály a šachty;

    komíny.

e)   stěnové a stropní obklady se schopností ochrany proti požáru;

f)    výtahové šachetní dveře, které jsou zkoušeny podle EN 81-58 jsou vyjmuty z této normy. Výtahové šachetní dveře, které jsou zkoušeny podle EN 1634-1, jsou klasifikovány podle 7.5.5.

Příslušné zkušební metody, které jsou pro tyto prvky zpracovány, jsou uvedeny v kapitolách 2 a 7.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP[1])   Platnost normy ČSN EN 14600 byla k 2016-06-01 ukončena. Předmětnou problematiku řeší EN 16034.