ICS 93.080.20

ČSN

EN 13108-4
ed. 2

 

73 6140

Únor 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka (HRA)

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-03-30 se nahrazuje ČSN EN 13108-4 (73 6140) z října 2006,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.