ICS 79.040

ČSN

EN 338 

73 1711

Říjen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 338 (73 1711) z května 2010.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.